Ofertas de la empresa optima business consulting en Lleida provincia

(210)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa optima business consulting en lleida provincia directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
 • Hace 1206 días
  16 horas

  Ingeniero de Mantenimiento - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1206 días 16 horas

  Empresa agroalimentaria cercana a Lleida, precisa incorporar un/a Ingeniero/a de Mantenimiento que, en dependencia del Director Industrial deberá: - Dirigir y coordinar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la Planta productiva - Elaborar planes de mantenimiento correctivo y preventivo, supervisando y controlando su ejecución. - Coordinación de las actuaciones de mantenimiento y supervisión de las mismas. - Análisis de las incidencias del área de mantenimiento, gestionando las no conformidades y tomando las medidas correctoras oportunas, con el fin de asegurar la máxima eficiencia y operatividad de las instalaciones y equipos. - Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y medio ambiente en la ejecución de las tareas de mantenimiento. - Coordinar las actuaciones necesarias en la aplicación de una correcta política de PRL. - Coordinar y controlar la gestión del almacén de repuestos en cuanto a la recepción, almacenamiento y nivel de stock para poder disponer de los materiales necesarios para las tareas de mantenimiento. - Controlar el cumplimiento de la legislación aplicable en las operaciones de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la fábrica Buscamos una persona con capacidad de adaptación, dinámica, con iniciativacon capacidad de resolución de problemas, con flexibilidad y capacidad de coordinación y trabajo en equipo, persona organizada y con capacidad de liderazgo. Requisitos: ·Formación académica: Ingeniero Técnico o Superior Industrial. ·Nivel de inglés B2 ·Experiencia profesional: imprescindible experiencia mínima de tres años en el desarrollo de tareas similares y en la gestión de equipos. ·Experiencia o inquietud en aplicar entornos Lean y / o TPM ·Carnet de conducir: Si y vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. ·Lugar de residencia: preferiblemente Lleida o alrededores.

  Ver más

 • Hace 1213 días
  5 horas

  Assessor/a Jurídic - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1213 días 5 horas

  Associació de Lleida precisa incorporar un/a Assessor/a Jurídic. FUNCIONS I RESPONSABILITATS A DESENVOLUPAR: - Assessorar en constitucions, gestions i/o dissolucions de societats mercantils. - Defensar els interessos de les diferents empreses associades. - Estudiar i resoldre els problemes legals relacionats amb l'empresa (contractes, convenis i normes legals) - Emetre informes jurídics. - Resoldre sancions i contenciosos. - Assessorar, negociar i defensar en cas necessari tot tipus de reclamacions mercantils. - Execucions dels títols executius. - Operacions mercantils en general. - Procediments davant el jutjat (mercantils, I contenciosos). S'OFEREIX: - Horari: Dill - Div, 9-14h i 16-19h (no negociable) - Contracte: Temporal (6+6) + Fix - Remuneració: Segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1215 días
  6 horas

  Responsable de RRHH i Personal - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1215 días 6 horas

  Empresa referent en el sector alimentari de Lleida, requereix cobrir la posició de Responsable de RRHH i Personal que, en dependència directa del Director/a de RRHH, serà responsable de la gestió i realització de polítiques laborals i de recursos humans de l'empresa, encaminades a promoure una millor gestió de les persones. RESPONSABILITATS: - Desenvolupar, coordinar i supervisar la gestió laboral de l'empresa (contractes, altes i baixes, nòmines, conveni, vacances, hores del personal...) - Desenvolupar i gestionar el conveni laboral i les relacions amb el comitè d'empresa. - Planificar i controlar la plantilla (calendari laboral, selecció de personal temporal en campanya, dimensionament de la plantilla..) així com mantenir contacte amb empreses de treball temporal. - Prevenció de riscos laborals. - Dissenyar i implementar les polítiques de RRHH (organització i llocs de treball, formació, avaluació del desenvolupament, comunicació interna, promoció, acollida...) - Atendre al personal de l'empresa (150 treballadors). - Gestionar documentació necessària per temes legals. S'OFEREIX: · Horari: jornada complerta de dilluns a divendres. · Contracte: temporal + indefinit. · Remuneració: a partir de 28.000€ bruts anuals, i a valorar segons la candidatura

  Ver más

 • Hace 1215 días
  9 horas

  Gerent Comercial - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1215 días 9 horas

  MIRALCAMP FRUITS, SCCL, cooperativa que conserva, confecciona i comercialitza la producció de fruita dolça dels seus socis, requereix cobrir la posició de Gerent Comercial. Funcions i Responsabilitats a desenvolupar: · Planificar i gestionar l'empresa, fent seguiment de tos els processos. · Responsabilitzar-se de fer efectives les oportunitats de negoci. · Dissenyar i implementar estratègies de comercialització de fruita · Optimitzar al màxim els recursos humans i materials disponibles. · Elaborar estratègies d'obertura de mercats i manteniment i fidelització dels clients actuals. · Respondre davant el Consell Rector sobre els resultats globals. Dependència directa: Consell Rector

  Ver más

 • Hace 1215 días
  16 horas

  Auxiliar Administratiu/va - OPTIMA BUSINESS CONSULTING,SLU

  Hace 1215 días 16 horas

  SAUFER, important empresa de climatització de Lleida, precisa incorporar un Auxiliar Administratiu/va. De dilluns a divendres....

  Ver más

 • Hace 1220 días
  9 horas

  Enginyer/a de Manteniment - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1220 días 9 horas

  Empresa agroalimentària propera a Lleida, precisa incorporar un/a Enginyer/a de Manteniment : FUNCIONS I RESPONSABILITATS: · Dirigir i coordinar les activitats de manteniment preventiu, correctiu i predictiu de la Planta productiva · Elaborar plans de manteniment correctiu i preventiu, supervisant i controlant la seva execució. · Coordinació de les actuacions de manteniment i supervisió de les mateixes. · Anàlisi de les incidències de l'àrea de manteniment, gestionant les no conformitats i prenent les mesures correctores oportunes, amb la finalitat d'assegurar la màxima eficiència i operativitat de les instal·lacions i equips. · Assegurar el compliment de les polítiques de seguretat i medi ambient en l'execució de les tasques de manteniment. · Coordinar les actuacions necessàries en l'aplicació d'una correcta política de PRL. · Coordinar i controlar la gestió del magatzem de recanvis pel que fa a la recepció, emmagatzematge i nivell de stock per tal de poder disposar dels materials necessaris per a les tasques de manteniment. · Controlar el compliment de la legislació aplicable en les operacions d'instal·lació, posta en marxa i manteniment dels equips i instal·lacions de la fàbrica. Dependencia directa: Director Industrial S'OFEREIX: · Horari: jornada sencera de dilluns a divendres. · Contracte: indefinit, amb període de prova. · Remuneració: segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1221 días
  7 horas

  Tècnic/a de Manteniment - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1221 días 7 horas

  Empresa del sector del metall propera a Lleida precisa incorporar un/a Tècnic/a de manteniment. Aquest es responsabilitzarà del correcte manteniment predictiu, preventiu i correctiu dels equips materials de que disposa l'empresa, així com de la gestió i control del manteniment de les infraestructures amb la finalitat de maximitzar la producció. Les funcions i responsabilitats a desenvolupar són: - Planificar i definir el manteniment garantint els paràmetres d'eficiència, qualitat i costos. - Coordinar i supervisar les activitats de manteniment subcontractades a companyies especialitzades. - Mantenir relacions amb empreses externes de manteniment i reparació i controlar i coordinar l'equip de personal extern. - Supervisar el control i seguiment de les reparacions. - Realitzar tasques menors de manteniment en els àmbits elèctric, mecànic, etc. i soldadura. - Gestió i relació amb proveïdors. - Gestió de les compres de l'àrea, així com recepcionar, comprovar i ordenar recanvis. S'OFEREIX: - Horari: jornada completa de dilluns a divendres (de 8 a 17h) - Contracte: indefinit. - Remuneració: 22.000€ bruts/anuals

  Ver más

 • Hace 1221 días
  9 horas

  Enginyer/a de Processos - Pla de Carrera - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1221 días 9 horas

  Important empresa industrial de les rodalies de Lleida precisa incorporar un/a Enginyer/a de processos. Busquem un perfil junior per formar-lo i que pugui desenvolupar la seva carrera professional dins de l'empresa. FUNCIONS I RESPONSABILITATS A DESENVOLUPAR: - Analitzar els temps de producció per identificar els costos, terminis i rendiments, per millorar la productivitat. - Definir, analitzar i millorar els processos de fabricació. - Cronometrar els processos de fabricació per establir els temps. - Definir i documentar les rutes del treball en el sistema de gestió. - Equilibrar els processos per a la millora de l'eficiència. - Facilitar informació al responsable de producció y a l'oficina tècnica per a la planificació dels projectes. - Realitzar propostes per a millorar l'ergonomia als diferents llocs de treball. - Acompanyar en la implementació de les millores dels mètodes de treball. S'OFEREIX: - Horari: jornada sencera de dilluns a divendres, de 8 a 18h. - Contracte: temporal + indefinit. - Remuneració: segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1221 días
  14 horas

  Assessor/a Comptable - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1221 días 14 horas

  Despatx de Lleida precisa incorporar un/a Assessor/a Comptable d'empresa. FUNCIONS I RESPONSABILITATS: - Assessorament comptable amb responsabilitat directa amb empreses clients. - Assessorament en matèria tributària. - Elaboració i presentació d'autoliquidacions tributàries, anuals, trimestrals i mensuals. S'OFEREIX: - Horari: jornada sencera de dilluns a divendres (dll-dj de 9h-14h i de 16h a 19h; dv de 8h a 15h). - Contracte: temporal + indefinit. - Remuneració: a valorar segons candidatures.

  Ver más

 • Hace 1221 días
  16 horas

  Tècnic Instal·lador/a - OPTIMA BUSINESS CONSULTING,SLU

  Hace 1221 días 16 horas

  SiC24, empresa de serveis de sistemes de seguretat, per ampliació de plantilla, necessita personal instal·lador de sistemes de seguretat principalment...

  Ver más

Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información