Ofertas de la empresa eurofirms selección en Girona

(50)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa eurofirms selección en girona directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
  • Hace 1162 días
   18 horas

   Técnico /a Ganadería y Asistencia Sanitaria Animal - Eurofirms Selección

   Hace 1162 días 18 horas

   Para importante empresa multinacional del sector químico de la zona de Girona, buscamos un /a técnico /a en ganadería y asistencia sanitaria animal, para colaborar con la unidad científica realizando tareas como: - Participar en la logística de las pruebas (planificación, preparación y gestión de los recursos materiales y humanos). - Elaborar libretas de estudio / registro tanto para los colaboradores como para el personal del departamento de Marketing. - Colaborar en el manejo y toma de muestras biológicas de los animales durante las pruebas. - Hacer seguimiento de los animales, juntamente con el/la ganadero/a, con la finalidad de asegurar la viabilidad de las pruebas. - Visitar y colaborar en las instalaciones ganaderas a nivel nacional y europeo. Horario: jornada completa de lunes a viernes entre las 08:00h y las 17:00h, con todos los descansos establecidos por la ley. Se ofrece flexibilidad horaria. Salario: 21.000€ brutos/año. Se ofrece vacante estable en consolidada empresa multinacional en expansión, con ambiente multicultural, atractivo plan de beneficios sociales y que fomenta la formación y los programas de desarrollo.

   Ver más

  • Hace 1163 días
   18 horas

   IT Manager - Eurofirms Selección

   Hace 1163 días 18 horas

   Desde Eurofirms estamos seleccionando un/a IT Manager para incorporarse en plantilla de uno de nuestros clientes, una importante compañía del sector automoción/industrial. El perfil corresponde con el de un/a profesional con experiencia en : Gestión de sistemas, infraestructuras Gestión área Helpdesk Gestión ERP Gestión equipos de SW Imprescindible buen nivel de inglés, pues la persona deberá comunicarse con el equipo de la planta de Polonia. Se ofrece puesto estable en compañía en expansión

   Ver más

  • Hace 1170 días
   15 horas

   RESPONSABLE RRHH - INDÚSTRIA - Eurofirms Selección

   Hace 1170 días 15 horas

   Empresa del metall dedicada a la producció de components elèctrics i automatismes, cerca Responsable de RRHH per gestionar el seu nou projecte orientat a la gestió de persones. Es tracta d'una vacant de nova creació per acompanyar el creixement d'una empresa operativa a nivel nacional i internacional. En dependència de Gerència i en coordinació de la resta de responsables, les seves funcions consiteixen en: -Disseny i desenvoluament organitzatiu en matèria de capital humà -Desenvolupament de polítiques de RRHH -Retribució i compensació -Administració de personal -Relacions laborals -Gestió de talent -Selecció -Formació i desenvolupament Requisits -Formació en Relacions Laborals -5 anys d'experiència mínima en posició similar -Residència a Girona capital o rodalies Incoporació immediata i remuneració segons valors aportats.

   Ver más

  • Hace 1175 días
   22 horas

   Programador/a .NET - Eurofirms Selección

   Hace 1175 días 22 horas

   Seleccionem programador/a .NET per col·laborar amb el nostre equip de Serveis Centrals d'Eurofirms, inicialment el lloc de treball es a Barcelona o a Cassa de la Selva (Girona), depent de la residencia del candidat/a. Cerquem perfil proactiu i amb interès per formar part d'un projecte d'expansió empresarial a nivell nacional i internacional. Requisits: -Experiència en tasques de programació.NET -Coneixment SQL Server Incorporació immediata. Es tracta d'un lloc de treball estable on la persona podrà créixer i desenvolupar la seva carrera professional com a programador/a de l'entorn .NET

   Ver más

  • Hace 1177 días
   15 horas

   Repartidor/a de gasoil zona Gironès - Eurofirms Selección

   Hace 1177 días 15 horas

   Seleccionem per empresa dedicada a la distribució i comercialització de gasoil a betzineres i a domicili, un/a repartidor/a per la zona del Gironès. Funcions: -Recollir el gasoil a la seu de la zona del Gironès i distribuir-lo per la comarca. S'ofereix jornada complerta de 40 hores setmanals de dilluns a divendres.

   Ver más

  • Hace 1177 días
   16 horas

   Production Manager Electrònica Industrial - Eurofirms Selección

   Hace 1177 días 16 horas

   Empresa d' automatismes i processos elèctrics, inicia procés de selecció de Cap de Producció amb experiència per incorporar a la seva seu de Girona. Treballant amb els caps d'equip i reportant a Gerència, les seves funcions impliquen l'optimització dels processos a nivell humà, de comunicació i organitzatius per gestionar un equip en ple rendiment i creixement. Tasques: -Organització de tasques i persones -Negociació i resolució de situacions -Aplicació transversal del management per aconseguir el compliment de tasques i terminis -Millora contínua en tots els camps Requisits: -Titulació Enginyeria i coneixements àmbit industrial (metall, elèctric...) -Experiència sòlida en gestió d'equips -Anglès imprescindible -Coneixements de SAP Horari: complet fins divendres migdia. S'ofereix incorporació directa a empresa i projecte estable en organització de cultura tecnològica en ple creixement.

   Ver más

  • Hace 1183 días
   17 horas

   RESPONSABLE RRHH - Eurofirms Selección

   Hace 1183 días 17 horas

   Empresa del metall dedicada a la producció de components elèctrics i automatismes, cerca Responsable de RRHH per gestionar el seu nou projecte orientat a la gestió de persones. Es tracta d'una vacant de nova creació per acompanyar el creixement d'una empresa operativa a nivel nacional i internacional. En dependència de Gerència i en coordinació de la resta de responsables, les seves funcions consiteixen en: -Disseny i desenvoluament organitzatiu en matèria de capital humà -Desenvolupament de polítiques de RRHH -Retribució i compensació -Administració de personal -Relacions laborals -Gestió de talent -Selecció -Formació i desenvolupament Requisits -Formació en Relacions Laborals -5 anys d'experiència mínima en posició similar -Residència a Girona capital o rodalies Incoporació immediata i remuneració segons valors aportats.

   Ver más

  • Hace 1189 días
   22 horas

   Director/a RRHH - Eurofirms Selección

   Hace 1189 días 22 horas

   Empresa ubicada a Girona, especialitzada en automatismes i elèctrònica industrial, selecciona Responsable de RRHH: En dependència directa del Director General, i com a membre del Comitè de Direcció, es el responsable de donar forma i executar el Pla de Recursos Humans i donar d'aquesta forma una funció estratègica a l 'implementació de les seves funcions. Funcions: -Planificació, organització i desenvolupament del capital humà. -Panificar i organitzar plantilles. -Definir i executar el pressupost de RRHH i el pla estratègic anual. -Elaborar el pla estratègic de formació : realitzar el seguiment i compliment del pla. -Definir la política de selecció de l'empresa : detecció de necessitats, gestió de la problemàtica en la selecció i llançament d'accions específiques. -Gestió dels processos de selecció de personal i incorporació de nous empleats. Acollida ( desenvolupar el model ), gestió d'altes i gestió amb entrevista de sortida de baixes. -Detectar el potencial de l'empresa : desenvolupament de programes per retenció de talent. Implantació de polítiques de gestió de plans de carrera. -Dirigir i coordinar les accions d'administració e persones i relacions laborals: Nòmines i procediments normatius interns. -Supervisar i implantar les polítiques de retribució de l'empresa. Management by objectives. -Dissenyar i aplicar els models d'avaluació de l'acompliment de forma trimestral el primer any. -Analitzar i realitzar el pla d'acció per un òptim clima laboral. -Coordinar i realitzar els plans de comunicació interna. -Coordinar el bon funcionament del departament per vetllat per la qualitat del servei i juntament amb Control de Qualitat, elaborar les normatives pertinents. -Proposa el model de gestió de competències bàsiques i grupals per a la direcció, alineant les mateixes amb la Missió, Visió i pla estratègic General -Proposa i implementa la política de gestió de beneficis socials. -Actuar com a enllaç entre RRHH i las diferents arees de negoci, donant suport com a proveïdor intern. Requisits -Experiencia de 5 anys en gestió de RRHH en gran volum -Formació acadèmica relacionada amb l'àrea de RRHH. -Persona empática, assertiva i orientada als objectius S'ofereix incorporació directa a empresa en ple creixement i projecte professional a llarg termini.

   Ver más

  • Hace 1190 días
   17 horas

   Programador/a .NET - Eurofirms Selección

   Hace 1190 días 17 horas

   Seleccionem programador/a .NET per col·laborar amb el nostre equip de Serveis Centrals d'Eurofirms, inicialment el lloc de treball es a Barcelona o a Cassa de la Selva (Girona), depent de la residencia del candidat/a. Cerquem perfil proactiu i amb interès per formar part d'un projecte d'expansió empresarial a nivell nacional i internacional. Requisits: -Experiència en tasques de programació.NET -Coneixment SQL Server Incorporació immediata. Es tracta d'un lloc de treball estable on la persona podrà créixer i desenvolupar la seva carrera professional com a programador/a de l'entorn .NET

   Ver más

  • Hace 1193 días

   Auxiliar Veterinaria - Eurofirms Selección

   Hace 1193 días

   Per a important empresa multinacional del sector químic de la zona de Girona, cerquem un /a auxiliar de veterinaria, per col·laborar a la unitat científica realitzant tasques com: - Participar en la logística de les proves (planificació, preparació i gestió de recursos materials i humans). - Elaborar llibretes d'estudi - registre tant pels col·laboradors com pel personal del departament de Marketing. - Col·laborar en el maneig i preses de mostres biològiques dels animals durant les proves. - Fer seguiment dels animals, juntament amb el/la ramader/a, amb la finalitat d'assegurar la viabilitat de les proves. - Visita i col·laboració a instal·lacions ramaderes a nivell nacional i europeu. Horari: jornada complerta de dilluns a divendres entre les 08:00h i les 17:00h, amb tots els descansos establerts per la llei i flexibilitat horària. Salari: 21.000€ bruts/any. S'ofereix vacant estable a consolidada empresa multinacional en expansió, amb ambient multicultural, atractiu pla de beneficis socials i que fomenta la formació i els programes de desenvolupament.

   Ver más

  Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información