Ofertas de la empresa aprodisca

(11)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa aprodisca directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
Filtra por provincia
  • Hace 1959 días
   7 horas

   Treballador/a familiar Llar Residència nits - APRODISCA

   Hace 1959 días 7 horas

   Mínim 12 mesos treballant amb persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental. Treballador/a familiar en horari nocturn per realitzar tasques domèstiques...

   Ver más

  • Hace 1984 días
   13 horas

   Educador/a recurs habitatge ASJTET Reus - APRODISCA

   Hace 1984 días 13 horas

   Mínim 12 mesos treballant amb persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental. Pla de Treball Individual”, si s’escau....

   Ver más

  • Hace 2021 días
   10 horas

   Professional d'Atenció Directa Serveis Prelaborals - APRODISCA

   Hace 2021 días 10 horas

   Mínim 12 mesos treballant amb persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental. Participar en l'elaboració, seguiment i avaluació dels programes...

   Ver más

  • Hace 2039 días
   11 horas

   Peó Ind. Aliment (amb discapacitat reconeguda) - APRODISCA

   Hace 2039 días 11 horas

   Treballa sempre sota la supervisió del/la cap de producció i la persona referent de secció. Desenvolupa la seva activitat de forma manual o amb estris de cuina ...

   Ver más

  • Hace 2057 días
   14 horas

   Monitor/a Llar Residència i PSAPL - APRODISCA

   Hace 2057 días 14 horas

   Pla d’atenció Individual”, si s’escau • Facilitar el procés educatiu, assistencial i de manteniment i millora de la salut, de les persones ateses reforçant les...

   Ver más

  • Hace 2129 días
   8 horas

   Monitor/a PSAPLL - APRODISCA

   Hace 2129 días 8 horas

   Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions dels responsables del...

   Ver más

  • Hace 2159 días
   15 horas

   Monitor/a PSAPLL - APRODISCA

   Hace 2159 días 15 horas

   Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d’acord amb les instruccions dels responsables del...

   Ver más

  • Hace 2173 días
   5 horas

   Monitor/a PSAPLL i Llar residència - aprodisca

   Hace 2173 días 5 horas

   - Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració i adaptació de cadascuna d'elles. - Realitzar tasques de coordinació diària amb la resta de serveis de l'entitat, de tota la informació de caire personal que pugui afectar o es valori el coneixement de l'altre servei implicat. - Participar a les reunions d'equip de PSAPLL, per tal de contribuir en la millora de l'organització, atenció individual de les persones ateses i funcionament del programa. - Notificar al responsable de PSAPLL de qualsevol conflicte amb la resta de professionals que conformen l'equip del servei. - Fomentar l'acompliment de les tasques d'higiene i/o vinculades a l'alimentació. - Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d'acord amb les instruccions dels responsables del programa. - Donar suport en altres àrees que es determinin.

   Ver más

  • Hace 2200 días
   9 horas

   Tutor/a del programa INTEGRALS 2017 - aprodisca

   Hace 2200 días 9 horas

   És el professional de referència respecte al participant. Les actuacions d'orientació/tutorització poden contemplar, entre d'altres, les actuacions següents: a) Acollida: En aquestes sessions, l'entitat acollirà les persones participants en el Programa. Aquestes sessions podran ser individuals o grupals depenent del col·lectiu diana de cada entitat. b) Avaluació individualitzada de cada participant: S'analitzarà el perfil formatiu i/o laboral, la seva situación personal, s'identificarà quines són les seves mancances i motivacions i s'ajustaran les seves expectatives. c) Orientació: En aquestes sessions la persona orientadora durà a terme actuacions d'assessorament i/o informació de l'oferta formativa i/o professional (ajustant-se a cada perfil), treballarà l'autoconeixement, la gestió de les emocions, l'orientació del procés personal de formació, el descobriment de les fortaleses i motivacions per encarar el present i el futur, les preferències professionals i el coneixement general del món laboral, entre d'altres aspectes. Aquestes sessions podran ser individuals o grupals depenent del col·lectiu diana de cada entitat. d) Informació i coneixement de l'entorn productiu: Per tal de donar a conèixer els sectors productius i el mapa d'ocupacions del territori, es farà un apropament a aquest mitjançant estades informatives en empreses de la zona que garanteixin que les persones participants tinguin accés a tots els perfils professionals per tal que puguin conèixer les diferents àrees de treball de les empreses, els perfils professionals que hi treballen, les responsabilitats que exerceixen, les tasques que desenvolupen, les projeccions de futur professional des dels diferents llocs de treball, etc. L'objectiu d'aquestes sessions és que les persones participants coneguin el mercat de treball en un sentit ampli, eliminin possibles idees distorsionades vinculades a determinats sectors, i aconsegueixin prendre decisions de futur amb un coneixement suficient dels sectors productius i les empreses vinculades a aquests sectors del seu entorn laboral més immediat, de les professions que requereixen i dels perfils necessaris, alhora que possibiliti la inserció a curt, mig i llarg termini. Al mateix temps, també desenvoluparà accions de gestió interna pròpies del programa com : preparació d'activitats, coordinacions internes i externes, accions d'avaluació de participants i accions i registres en les eines disposades per aquesta finalitat.

   Ver más

  • Hace 2201 días
   13 horas

   Tècnic/a d'acompanyament INTEGRALS - aprodisca

   Hace 2201 días 13 horas

   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Persona tècnica d'acompanyament a la inserció: La persona tècnica d'acompanyament a la inserció recolzarà la tasca del personal tutor i del trànsit de la persona participant cap a la inserció en el món laboral o en el món educatiu. REQUISITS IMPRESCINDIBLES: El tècnic d'acompanyament a la inserció ha de tenir titulació universitària de grau o equivalent o d'altres titulacions de formació professional relacionada amb l'àmbit educatiu, social o empresarial, o experiència contrastada de com a mínim 3 anys d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral.

   Ver más

  Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información